Loading

Klimaten – De klimaatbestendige binnenstadswijk

Klimaten

In het boek Klimaten worden vijf buitenruimtes beschreven in het Oude Westen, Rotterdam. De projecten laten zien op welke manier je stadswijken klimaatbestendig kan maken en wat je voor de realisatie nodig hebt. Op welke manier kunnen we de wijk groener maken? Met welke partijenen doen we dat en hoe komt het tot stand? Vragen die in het boek worden beantwoord. Geschreven door stedenbouwkundige / landschapsontwerper Wolbert van Dijk.

Hieronder een foto’s van het symposium tijdens de boekpresentatie en fragmenten uit het boek Klimaten.

Bestellen
Voor €15,- euro is het boek Klimaten te bestellen door een mail te sturen naar info@wolbertvandijk.nl

en te koop bij
Stek, de Stadstuinwinkel
Nieuwe Binnenweg 195b
3021 GA Rotterdam

In 2016 en 2017 zijn er veel nieuwe projecten gerealiseerd en geïnitieerd in het Oude Westen, Rotterdam om de stadswijk klimaatbestendig te maken.

De klimaatverandering zorgt o.a. voor stevige hoosbuien. Straten en kelders kunnen onderlopen en singels en sloten overlopen, omdat het riool de hoeveelheid water niet kan verwerken. Daarom is het nodig om slimmer om te gaan met regenwater en het riool te ontzien. Door vergroening van de stadswijk kan het regenwater infiltreren in de grond. De straat fleurt ervan op, bij zware buien wordt het riool minder belast en bij droge periodes kan dat water weer van pas komen. In de flyer (hieronder) wordt een overzicht gegeven van de groene ontwikkelingen in de wijk waar de verschillende partijen mee bezig zijn en bezig zijn geweest.


Klimaten – De vergroening van het Oude Westen, Rotterdam
Tegel eruit, groen erin! Samen vergroenen we de buurt en maken we de stad hoosbuiproof. Met o.a. De Doorbraak, de eerste klimaatstraat van het Oude Westen, oplevering watertuin KINO Rotterdam, het WSR café, Bewonersavond Museumstraat en Akeleistraat voor eerste ideeën en wensen met bewoners, Stadsbeheer en de Aktiegroep Oude Westen, Wijkdialoog over duurzaamheid in de Leeszaal Rotterdam West, verkenning groene daken en zonnepanelen voor iedereen in het Oude Westen, ontwerp tuin Herenplaats, plaatsing slimme regenton in Tuin de Bajonet, plaatsing van informatieborden bij kleinschalige groenprojecten in het Oude Westen, een buurttuinenroute en Festival Watergruwel over water in het Oude Westen.

Klimaten
Klimaten
Wolbert van Dijk
© Wolbert van Dijk
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder daarbij de bron van de auteur te vermelden.